Kulturstafetten er en forening, der har til formål at iværksætte og afholde kulturarrangementer i den sydlige del af Silkeborg kommune.

Kulturstafetten startede den 22. november 1994 – og det første arrangement var med Allan Olsen og de lokale Wonsda Awten.

I 2007 gik vi fra at være kommunal: et samarbejde mellem musikskole, bibliotek og Medborgerhus (drevet af ledere og en flok frivillige) – over til at blive en forening.

Arrangementerne foregår fortrinsvis på Toftebjerg – Them Bibliotek & Medborgerhus, men der bliver også lavet arrangementer andre steder i området.

Støt op om Kulturstafetten, så vi kan udbygge det kulturliv, der allerede er i god vækst i den sydlige del af kommunen.

Kulturstafetten er støttet af Kunstrådets musikudvalg og Silkeborg kommune.

Kulturstafettens bestyrelse er:

sigi

Formand:
Kristian Bornemann / Kristian@kulturstafetten.net

Bestyrelse:
Jan Sigismund (Sigi) / Sigi@kulturstafetten.net
Stig Nørregaard / Stig@kulturstafetten.net
Mogens Larsen / Mogens@kulturstafetten.net

 

Kasserer:
Søren Kristian Frydenlund-Vad / SorenKristian@kulturstafetten.net

Suppleant:
Jette Nors / Jette@kulturstafetten.net

Se foreningens vedtægter.