Kulturstafetten er en forening, der har til formål at iværksætte og afholde kulturarrangementer i den sydlige del af Silkeborg kommune.

Kulturstafetten startede den 22. november 1994 – og det første arrangement var med Allan Olsen og de lokale Wonsda Awten.

I 2007 gik vi fra at være kommunal: et samarbejde mellem musikskole, bibliotek og Medborgerhus (drevet af ledere og en flok frivillige) – over til at blive en forening.

Arrangementerne foregår fortrinsvis på Toftebjerg – Them Bibliotek & Medborgerhus, men der bliver også lavet arrangementer andre steder i området.

Støt op om Kulturstafetten, så vi kan udbygge det kulturliv, der allerede er i god vækst i den sydlige del af kommunen.

Kulturstafetten er støttet af Kunstrådets musikudvalg og Silkeborg kommune.

Kulturstafettens bestyrelse er:

Søren Kristian Frydenlund-Vad / SorenKristian@kulturstafetten.net (formand)
Keld Øllgaard (kasserer)
Jan Sigismund (Sigi) / Sigi@kulturstafetten.net (musik/booker)
Torben Steenberg
Harry Holm

Se foreningens vedtægter.