UDSKUDT pga corona / nærmere info følger.

Kulturstafetten i Them afholder sin årlige generalforsamling på Them Bibliotek og Medborgerhus torsdag 26. marts kl. 19. Alle med interesse i musik og kultur tilbud i Silkeborg Syd er velkomne!

Har du et forslag du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal det være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Se foreningens vedtægter. Hvem sidder i bestyrelsen nu – læs her.